fbpx

PILNE – Rzecznik dyscyplinarny zarzuca sędziom anarchię, wnioskuje o zawieszenie i stawia zarzuty z Kodeksu Karnego


Flickr - ilustracja
Subksrybuj nas na Google News
[boombox_dropcap style=”primary” font_size=”70px” color=”red”
class=”class-name”] P [/boombox_dropcap]

iS nie zwalnia i nie boi się sankcji z UE. Dobra zmiana idzie na pełną konfrontację. Komunikaty nawet w niedzielę. Piotr Schab rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wnosi o zawieszenie obwinionych sędziów. Stawia zarzuty nawet z Kodeksu Karnego

W komunikacie rzecznik pisze że w sprawach przeciwko :

 • Rafałowi L . Kazimierzowi W. i Wojciechowi M .. Sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie.
 • Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie,
  informuję że w obu tych sprawach skierowaniem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wnioski o zawieszenie obwinionych sędziów w czynnościach służbowych z obniżeniem ich
  wysokości wynagrodzeń na czas trwania tego zawieszenia.
  Jak informowałem , obwinieni sędziowie Rafał L. Kazimierz W. i Wojciech M. stoją pod zarzutem popełnienia deliktu dyscyplinarnego o znamionach ściganego z urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, natomiast obwiniona
  sędzia Anna B.-C. pod zarzutem popełnienia pięciu przewinień dyscyplinarnych z art. 107 & 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 20 19 r .. poz. 52
  zc zm.), z których trzy stanowiły o jednoczesnym wyczerpaniu
  dyspozytywnej wskazanego występku z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

Zarzuty dyscyplinarne wobec sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

Dotyczą m.in przekroczenia przez nią uprawnień “w ten sposób, że podczas trwania przerwy w rozprawie odwoławczej, bezprawnie i z pominięciem pozostałych dwóch ustalonych członków tego składu, wydała postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi, po czym z tego powodu zawiesiła postępowanie w sprawie, dokonując tym samym sprzecznej z przepisami ingerencji w skład orzekający”.

Kolejny z zarzutów dyscyplinarnych odnosi się do faktu udzielenia przez sędzię Bator-Ciesielską “wywiadów w środkach masowego przekazu, w tym dla telewizji, prasy i portali internetowych, w których podważyła status dwóch ustalonych sędziów i ich uprawnienia do pełnienia urzędu sędziego, a także ich niezawisłość i niezależność, a nadto zakwestionowała sposób realizacji kompetencji przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie”.

W końcu sierpnia sędzia Bator-Ciesielska z warszawskiego Sądu Okręgowego, która w jednej ze spraw wyznaczonych na 30 sierpnia była przewodniczącą trzyosobowego składu sędziowskiego, odroczyła rozprawę i odmówiła orzekania razem z sędzią Przemysławem Radzikiem. Jest on zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Podobną decyzję sędzia podjęła 24 września.

W połowie września sędzia Bator-Ciesielska odmówiła orzekania w sprawie, w której w składzie orzekającym był inny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Michał Lasota. Warszawska sędzia zadała też wówczas pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące między innymi statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa wybranej przez Sejm oraz kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie między innymi delegowania sędziów.

Robię to dla dobra podsądnych.

– Zrobiłam źle w tej sprawie, w sensie takim, że oni oczywiście nie są prawomocnie skazani. Ale zrobiłam to w imię wyższego dobra – tłumaczyła. Dodała, że nie chodzi jej o własne dobro, tylko o to, “żeby ludzie, którzy przychodzą na rozprawę i będą sądzeni – czy mieli być sądzeni – przez pana Radzika i Lasotę nie doświadczyli sytuacji, że wyrok zostanie uchylony, bo orzekał sędzia, który nie jest godzien zawodu sędziego”. Odpowiada na zarzuty Bator-Ciesielska

Chcieli sprawdzić, czy asesor prawidłowo powołany

Natomiast sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie: Rafałowi L., Wojciechowi M. i Kazimierzowi W., rzecznik dyscyplinarny postawił zarzuty przewinień dyscyplinarnych w związku z odroczeniem we wrześniu rozprawy odwoławczej, w celu ustalenia czy asesor orzekający w I instancji został właściwie powołany.

– Zapewniam – rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa @SchabPiotr skierował wnioski do @SNIzbaDysc o zawieszenie w czyn. służb. Anny B.-C., Rafała L., Kazimierza W. oraz Wojciecha M.” – napisał Przemysław Radzik na Twitterze


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments